Filter
8 Items
20
40
60
100
Position
Nazwa (rosnąco)
Nazwa (malejąco)
Cena (rosnąco)
Cena (malejąco)
Filter
8 Items
20
40
60
100
Position
Nazwa (rosnąco)
Nazwa (malejąco)
Cena (rosnąco)
Cena (malejąco)

Flock Aggression and cannibalism treatment

Kanibalizm i agresja wśród zwierząt to jeden z częstych problemów, z którymi muszą mierzyć się hodowcy. Szkopuł ten nie dotyczy tylko dużych, profesjonalnych hodowli, ale spotkać go można również w przydomowych chowach zwierząt. Problem agresji najczęściej zaobserwować można w hodowlach drobiu, ptaków łownych oraz trzody chlewnej. Wzajemne dziobanie się ptaków, wydziobywanie piór, czy obgryzanie uszu i ogonków to najpowszechniejsze agresywne zachowania w stadach. Istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do tego typu zachowań wśród zwierząt, a należą do nich m.in. stres, zbyt duże zagęszczenie, brak odpowiednio zbilansowanego pokarmu, niewłaściwe warunki, pasożyty w hodowli, a także dziedziczne predyspozycje lub problemy związane ze zdrowiem. Preparaty zwalczające agresję i kanibalizm są sposobem na znaczące zredukowanie przemocy w stadzie, które jednocześnie poprawiają wyniki hodowlane.

Agresja i kanibalizm wśród kur

Agresja i kanibalizm wśród kur to zjawiska, które stanowią poważne wyzwanie dla hodowców drobiu. Objawy tych problemów mogą być różnorodne i obejmują takie zachowania jak wzmożona agresja między kurami, szarpanie i wydziobywanie piór, podgryzanie, a nawet nawyki kanibalistyczne, czyli atakowanie i zjadanie innych kur.

Do najważniejszych czynników, które mają wpływ na agresję wśród kur zalicza się:

  • Stres: nadmierne stłoczenie kur w małej przestrzeni, brak odpowiedniego oświetlenia, hałas lub brak dostępu do świeżej wody i odpowiedniego pokarmu może prowadzić do wzrostu poziomu stresu wśród kur, co z kolei może prowokować agresywne zachowania, w tym kanibalizm.
  • Niedobory żywieniowe: Niedobór niektórych składników odżywczych w diecie kur, takich jak białko, witaminy czy minerały, może prowadzić do zachowań kanibalistycznych. Niekiedy zwierzęta próbują zaspokoić te braki poprzez atakowanie innych kur.
  • Przebywanie w zamknięciu: Kurczęta lub kury, które są zmuszone do przebywania w zamknięciu przez długi czas, mogą wykazywać agresywne zachowania z powodu frustracji i nudy, co może prowadzić do kanibalizmu.
  • Problemy zdrowotne: Choroby, infekcje czy urazy mogą prowadzić do agresji i atakowania innych kur przez chorych osobników. Ponadto, jeśli kurczęta są nieprawidłowo klute, na przykład zbyt mocno obcinane dzióbki, może to zwiększać ryzyko kanibalizmu.
  • Dziedziczne predyspozycje: W niektórych przypadkach agresywne zachowania i kanibalizm mogą mieć podłoże genetyczne, co oznacza, że pewne linie hodowlane mogą być bardziej podatne na te zachowania niż inne.

Dlaczego kury wydziobują sobie pióra?

Kury wydziobujące sobie pióra to problem, który może mieć różne przyczyny. Jedną z nich może być obecność pasożytów, takich jak ptaszyniec. Pasożyty te mogą prowadzić do swędzenia i podrażnienia skóry, co skłania kury do wydziobywania piór w celu złagodzenia dyskomfortu. Inną przyczyną wzajemnego wydziobywania piór może być zbyt duże zagęszczenie w stadzie. Nadmierne tłumienie kur w ograniczonej przestrzeni może prowadzić do stresu i frustracji, co z kolei może skłonić je do agresywnych zachowań, włączając w to wydziobywanie sobie piór. Również ślady krwi na ciele kur mogą wzmagać agresję w stadzie. Krwawe rany przyciągają uwagę innych kur, które zaczynają atakować krwawiące osobniki, prowadząc do dalszej utraty piór i podrażnień skóry.

Co zrobić żeby stare kury nie dziobały młodych?

Kury są zwierzętami, które mają ustaloną pewną hierarchię w stadzie. Ptaki, które znajdują się najwyżej tej hierarchii mają m.in. pierwszeństwo w dostępie do paszy i miejsc do znoszenia jaj. W przypadku pojawienia się nowych osobników w stadzie, agresywne zachowania starych kur względem młodych są praktycznie nieuniknione. Proces ustalania hierarchii w przypadku kur jest naturalnym instynktem ptaków. By stare kury nie dziobały młodych, nie zaleca się stosowania całkowitej separacji. Ptaki należy łączyć ze sobą grupami, tak by zapewnić im naturalny proces ustalania hierarchii. Agresja starych ptaków względem młodych po kilku dniach ustaje, ale należy mieć ją pod kontrolą i monitorować dziobanie się kur.

Co zrobić, żeby ptaki się nie dziobały?

By zapobiec dziobaniu się ptaków hodowcy powinni regularnie kontrolować swoje stada kur, aby wykryć wszelkie problemy zdrowotne, pasożyty czy agresywne zachowania. Należy podjąć odpowiednie kroki w celu zapobiegania, jak i radzenia sobie z tymi problemami. Zapewnienie odpowiednich warunków hodowlanych, odpowiedniej diety, zapobieganie stresowi i konfliktom w stadzie oraz regularna kontrola zdrowia kur to kluczowe działania w zapobieganiu wydziobywaniu piór i innym problemom zdrowotnym wśród drobiu.

Gdy ptaki są agresywne względem siebie należy:

  • stosować dodatki paszowe np. Agreset, który przeciwdziała kanibalizmowi oraz hamuje agresję zwierząt. Jest to bardzo wydajny środek na kanibalizm dla drobiu, gdzie 1 kg wystarcza aż na 200 kg paszy.
  • stosować sprężynę antystresową na paszę, która zajmuje ptaki przez dłuższy i nie pozwala im się nudzić,
  • stosować dziobaki dla ptaków, czyli tak zwane kamienie dla kur, które dostarczają patkom minerały, ale również zajmują przez dłuższy czas,
  • założyć osłonki na dzioby, które całkowicie rozwiążą problem wzajemnego dziobania się ptaków. Nakładki na dzioby są całkowicie bezpieczne dla ptaków i nie utrudniają im pobierania pokarmu.

Co jest przyczyną obgryzania ogonków u świń?

Obgryzanie ogonków u świń oraz obgryzanie uszu, to jedne z najczęściej występujących problemów kanibalizmu w hodowli trzody chlewnej. Tego typu zachowania mogą mieć kilka przyczyn, ale najczęściej jest to związane z warunkami środowiskowymi, stresem lub zachowaniami naturalnymi. Obgryzanie ogonków to poważny problem, który prowadzi do pogorszenia kondycji zwierząt, gorszych przyrostów oraz mniejszego zużycia paszy.

Co na kanibalizm u świń?

Istnieją pewne sposoby na zmniejszenie agresji i kanibalizmu w hodowli świń. Zalicza się do nich m.in. stosowanie dodatków paszowych na kanibalizm, rozpylanie substancji uspokajających, czy niwelujących agresję na danym osobniku. Doskonałym preparatem jest m.in. Canibal Stop, który pryska się bezpośrednio na zwierzęta dotknięte przemocą innych. Warto zadbać również o to by zwierzęta się nie nudziły, dlatego by zapobiec agresji w stadzie należy stosować zabawki dla świń np. piłki i lizawki.

Najlepsze preparaty zwalczające agresję i kanibalizm zwierząt

Problem przemocy w stadach zwierząt jest coraz bardziej powszechny, dlatego należy stosować specjalne preparaty na agresję i kanibalizm zwierząt. Bardzo dobrym wyborem w zwalczaniu agresji w hodowli zwierząt jest stosowanie dodatków paszowych Agreset, które są bardzo wydajne i uniwersalne, co oznacza, że można je podawać w hodowli drobiu, trzody chlewnej, królików i innych zwierząt. Jest to tani i skuteczny sposób na uspokojenie agresywnych zwierząt. Warto pamiętać, że przemoc w stadzie jest w głównej mierze oznaką braków składników mineralnych w diecie, które środek Agreset doskonale uzupełnia.