Filter
37 Items
20
40
60
100
Position
Nazwa (rosnąco)
Nazwa (malejąco)
Cena (rosnąco)
Cena (malejąco)
  1. Wabiwax 600 g lure for mice and rats
    F7275
Filter
37 Items
20
40
60
100
Position
Nazwa (rosnąco)
Nazwa (malejąco)
Cena (rosnąco)
Cena (malejąco)

Rodent control agents

Zwalczanie gryzoni w pomieszczeniach, czy na terenach zewnętrznych wymaga odpowiednich środków i preparatów do deratyzacji. Trutki na myszy, trutki na szczury oraz inne środki do deratyzacji, są niezbędne dla skutecznego rozwiązania problemu. Preparaty do deratyzacji pomagają w zapobieganiu zagrożeniom, jakie gryzonie mogą stanowić dla ludzi, zwierząt oraz infrastruktury. Powinny one znajdować się w każdym gospodarstwie, w którym występują myszy, szczury, nornice i krety.

Trutka na gryzonie, jaką wybrać najlepiej?

Wybór odpowiedniego rodzaju trutki na gryzonie zależy od specyfiki sytuacji oraz preferencji użytkownika. Trutki na myszy i szczury działające natychmiastowo, są skuteczne w szybkiej eliminacji pojedynczych gryzoni. Z kolei trutki z opóźnionym działaniem, są bardziej efektywne w zwalczaniu całych populacji gryzoni. Ważne jest jednak stosowanie trutek zgodnie z zaleceniami producenta oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Prawidłowe stosowanie i wykładanie trutki na gryzonie pozwoli uniknąć przypadkowego narażenia ludzi i zwierząt na działanie substancji trujących.

Trutki na gryzonie – rodzaje:

  • Trutka na gryzonie w granulacie,
  • Trutka na gryzonie w paście,
  • Trutka na gryzonie zatrute ziarno,
  • Trutka na gryzonie w kostce,
  • Trutka na gryzonie w piance,
  • Świeca na gryzonie.

Rola wabików w deratyzacji: Skuteczne narzędzia do łapania gryzoni!

Wabiki na gryzonie są nieodłącznym elementem skutecznych strategii deratyzacyjnych, które mają na celu eliminację myszy i innych gryzoni z pomieszczeń. Ich rola jest kluczowa, ponieważ przyciągają gryzonie i umożliwiają ich schwytanie lub zatrucie. Bardzo dobrze sprawdza się gotowy wabik Wabiwax - jest to nietoksyczny atraktant, który umieszcza się wewnątrz pułapek. Myszy i szczury zachęcone intensywnym zapachem, chętnie wchodzą do łapki na gryzonie, z której nie mają możliwości wyjścia.

Program monitorowania i zwalczania gryzoni

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad trutkami na gryzonie, zapewniając bezpieczeństwo dla zwierząt, ludzi oraz środowiska. Inspektoraty weterynaryjne odpowiedzialne są kontrolowanie, wydawanie zezwoleń, monitorowanie stosowania, edukację społeczną oraz reagowanie na incydenty związane z niewłaściwym użytkowaniem trutki. Gospodarstwa, w którym utrzymywane są zwierzęta zobowiązane są do umieszczania stacji deratyzacyjnej z trucizną oraz gromadzenia paragonów lub faktur za zakup trutek.